Lane Pub Table – White & White

White Wood Insert with White Frame
84″W x 24″D x 42″H