Cambridge Round Sofa

White Leather
75″ Round x 45”H