Otis Ottoman

Dark Navy Velvet Pattern with Gold Base
17”Sq x 18”H