Sushi & Wording – Neon Sign

48″W x 15″H – Sushi Wording
21″W x 21″H – Sushi